Biblioteca Naţională de Fizică funcţionează în subordinea Institutului Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” şi este finanţată din bugetul acestuia. Conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările şi completările ulterioare, BNF este o bibliotecă specializată, destinată cercetării din domeniul fizicii şi domeniilor conexe.